An Coimisinéir Teanga

Má bhíonn fadhb agatsa ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid sna cúirteanna, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Saor-Chomhairle Dlí nó gearán a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Teanga ag 1890 504006 / +353 (0)91 504006 nó ag eolas@coimisineir.ie.

Cuireann Oifig an Choimisinéara Teanga bileog eolais dar teideal An Ghaeilge sa Chúirt agus póstaer eolais ar fáil don phobal freisin. Más mian leat cóipeanna den bhileog eolais agus/nó den phóstaer a fháil, téigh i dteagmháil leo ag eolas@coimisineir.ie.

Tuilleadh eolais: www.coimisineir.ie